ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนเมือง  อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา แหล่งพริกพันธุ์ดี     มีมะม่วงอร่อย  อ้อยลำหวาน    สืบสานประเพณี    คนดีมีน้ำใจอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางสาวสุวิมล ถ่อนสันเทียะ
ปลัดเทศบาลตำบล


นายประเสริฐ เหล่ารัตน์ศรี
รองปลัดเทศบาล


นายธีรพจน์ ศรีดวงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายนิรุตน์ จันทาทอง
นักพัฒนาชุมชน


นายสุวิน ทวีจะกิจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางปนัดดา เลือดขุนทด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวสุกัญญา พงษ์แผนศรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายเอกสิทธิ์ กิ่งหว้ากลาง
พนักงานดับเพลิง


นายเอื้อน ด่านกลาง
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายบุญชอบ จิตจันทึก
พนักงานดับเพลิง


นายสุวัฒน์ คำกลาง
พนักงานดับเพลิง


นางสาวสมพร คำสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายสหเทพ หวังหม่กลาง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวอรวรรณ บุญปราการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายทองสุข เพียรปรุใหญ่
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวนพเกล้า สีสวน
พนักงานจ้างทั่วไป
มีนาคม 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 มีนาคม 2558
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.161.146.154
คุณเข้าชมลำดับที่ 821,836


 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081  Fax : 0-4475-6081
Email : nonmueang_korat@hotmail.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.