อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางสาวสุวิมล ถ่อนสันเทียะ
ปลัดเทศบาลตำบล


นายประเสริฐ เหล่ารัตน์ศรี
รองปลัดเทศบาล


นายธีรพจน์ ศรีดวงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายนิรุตน์ จันทาทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายสุวิน ทวีจะกิจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางปนัดดา เลือดขุนทด
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวสุกัญญา พงษ์แผนศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายเอกสิทธิ์ กิ่งหว้ากลาง
พนักงานดับเพลิง


นายเอื้อน ด่านกลาง
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายบุญชอบ จิตจันทึก
พนักงานดับเพลิง


นายสุวัฒน์ คำกลาง
พนักงานดับเพลิง


นางสาวสมพร คำสัตย์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นายสหเทพ หวังหม่กลาง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวอรวรรณ บุญปราการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายทองสุข เพียรปรุใหญ่
พนักงานขับรถยนต์


นายอัฐพล แดนจอหอ
คนงานทั่วไป
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 25 เมษายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.198.78.121
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,349,869


 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081  Fax : 0-4475-6081
Email : nonmueang_korat@nonmueang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.