อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางสาวสุวิมล ถ่อนสันเทียะ
ปลัดเทศบาลตำบล


นายประเสริฐ เหล่ารัตน์ศรี
รองปลัดเทศบาล


นายธีรพจน์ ศรีดวงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายนิรุตน์ จันทาทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายสุวิน ทวีจะกิจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางปนัดดา เลือดขุนทด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวสุกัญญา พงษ์แผนศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายเอกสิทธิ์ กิ่งหว้ากลาง
พนักงานดับเพลิง


นายเอื้อน ด่านกลาง
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายบุญชอบ จิตจันทึก
พนักงานดับเพลิง


นายสุวัฒน์ คำกลาง
พนักงานดับเพลิง


นางสาวสมพร คำสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายสหเทพ หวังหม่กลาง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวอรวรรณ บุญปราการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายทองสุข เพียรปรุใหญ่
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวนพเกล้า สีสวน
พนักงานจ้างทั่วไป
9apps apk download
พฤษภาคม 2559
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 พฤษภาคม 2559
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.159.112.92
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,052,779


 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081  Fax : 0-4475-6081
Email : nonmueang_korat@hotmail.co.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.