อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน
  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นางสาวสุวิมล ถ่อนสันเทียะ
ปลัดเทศบาลตำบล


นายประเสริฐ เหล่ารัตน์ศรี
รองปลัดเทศบาล


นายนิรุตน์ จันทาทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายสุวิน ทวีจะกิจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางปนัดดา เลือดขุนทด
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวสุกัญญา พงษ์แผนศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายเอกสิทธิ์ กิ่งหว้ากลาง
พนักงานดับเพลิง


นายเอื้อน ด่านกลาง
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายบุญชอบ จิตจันทึก
พนักงานดับเพลิง


นายสุวัฒน์ คำกลาง
พนักงานดับเพลิง


นางสาวสมพร คำสัตย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายสหเทพ หวังหม่กลาง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวอรวรรณ บุญปราการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายทองสุข เพียรปรุใหญ่
พนักงานขับรถยนต์
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 มกราคม 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.227.104.40
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,329,030


 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081  Fax : 0-4475-6081
Email : nonmueang_korat@nonmueang.go.th
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.